top of page

citat

Någon text om vad en referens är, att vi uppskattar våra gäster hit o

HEMKÄNSLA, TILLIT OCH NJUTNING

–  Som handledare i utvecklingsprogram för ledare har jag varit på alla de olika MiLgårdarna. Mina känslor för MiLgårdarna kan uttryckas i tre ord: Hemkänsla, Tillit,

Njutning. Genom åren har jag besökt många konferensgårdar och haft möjlighet att samla intryck. Jag trivs allra bäst hos er!

 

                 Johnny Persson, Konsult, Johnny Persson Ledarskap & Coaching

HEMKÄNSLA, TILLIT OCH NJUTNING

–  Som handledare i utvecklingsprogram för ledare har jag varit på alla de olika MiLgårdarna. Mina känslor för MiLgårdarna kan uttryckas i tre ord: Hemkänsla, Tillit,

Njutning. Genom åren har jag besökt många konferensgårdar och haft möjlighet att samla intryck. Jag trivs allra bäst hos er!

 

                 Johnny Persson, Konsult, Johnny Persson Ledarskap & Coaching

VÅR PROCESS ÄR I CENTRUM

 

–  MiLgårdarna skapades en gång i tiden för MiL Institutes behov av flexibla, ostörda och professionella mötesmiljöer med fokus på lärande och utveckling. MiLgårdarna är vår hemvist där vi vet att det alltid är vi och vår process som sätts i centrum. MiLgårdarna blir ett aktivt stöd för att åstadkomma det vi vill i våra processer. Det är inte passiva lokaler.

 

             Jonas Janebrant, vd, MiL Institute

DET FINNS INGEN MOTSVARIGHET

–  Ingenstans, inte i Sverige och inte utanför, har jag hittat motsvarigheten till MiLgårdarna. Där lärandet, mötet och processen verkligen är förgrund – 

och där den fantastiska miljön, gästfriheten och atmosfären blir en fullständigt friktionsfri bakgrund.

Troed Troedson, VD och förändringsledare, Paradigmmäklarna AB

VÅR PROCESS ÄR I CENTRUM

 

–  MiLgårdarna skapades en gång i tiden för MiL Institutes behov av flexibla, ostörda och professionella mötesmiljöer med fokus på lärande och utveckling. MiLgårdarna är vår hemvist där vi vet att det alltid är vi och vår process som sätts i centrum. MiLgårdarna blir ett aktivt stöd för att åstadkomma det vi vill i våra processer. Det är inte passiva lokaler.

 

             Jonas Janebrant, vd, MiL Institute

VÅR PROCESS ÄR I CENTRUM

 

–  MiLgårdarna skapades en gång i tiden för MiL Institutes behov av flexibla, ostörda och professionella mötesmiljöer med fokus på lärande och utveckling. MiLgårdarna är vår hemvist där vi vet att det alltid är vi och vår process som sätts i centrum. MiLgårdarna blir ett aktivt stöd för att åstadkomma det vi vill i våra processer. Det är inte passiva lokaler.

 

             Jonas Janebrant, vd, MiL Institute

bottom of page